Giới thiệu chung

Ngọc Khánh Group được thành lập từ năm 1994 (tiền thân là một hợp tác xã sản xuất các mặt hàng cơ khí nhẹ). Có trụ sở tại Số 6, Nguyễn Lâm, Phường Văn Sơn, Đông Anh, Tp. Hà Nội.

Hiện nay, công ty đã phát triển thành một nhà máy sản xuất dây và cáp điện chuyên nghiệp với 3 nhà máy được chuyên môn hóa các sản phẩm chủ lực là:

  1. Dây điện ô tô
  2. Dây điện và cab điện hạ thế – thương hiệu GOLDCUP
  3. Cab hàn và Cab cao su – thương hiệu JEIL, CIVIL
Xem thêm